Belastingdienst

Gepubliceerd: 17 dagen geleden

Senior beleidsadviseur HR en Organisatieontwikkeling

Utrecht
€ 4.551 - € 6.786 (Maand)
Gepubliceerd: 17 dagen geleden
Solliciteer nu

Senior beleidsadviseur HR en Organisatieontwikkeling

Bij Toeslagen werken we met hart en ziel aan het herstel van de kinderopvangtoeslagen. Dat vraagt om een doeltreffend beleid op het gebied van HR en organisatieontwikkeling. Hoe mooi is het dat jij als senior beleidsadviseur in Den Haag en Utrecht betrokken bent bij dit beleid en bijdraagt aan HR-brede thema’s die er écht toe doen?

Dit doe je bij Directie Bedrijfsvoering HR en Organisatieontwikkeling
Learning & Development, organisatieontwikkeling, cultuur en leiderschap, duurzame inzetbaarheid en vakmanschap, in-, door- en uitstroom, diversiteit en inclusie: over die thema’s adviseren jij en je collega’s de directeur-generaal en het directieteam van Toeslagen. Je stelt verschillende strategische notities, rapporten, annotaties en analyses voor jouw dossiers op. En zorgt voor samenhang en afstemming met alle betrokken partijen. Vanuit jouw inhoudelijke expertise en je bestuurlijk inzicht kun jij de impact van de verschillende complexe dossiers goed inschatten. Met als doel: eenduidig en integraal advies, passend bij de praktijk van Toeslagen.

Als senior beleidsadviseur lever jij vanuit jouw expertrol adviezen op een breed scala aan HR-onderwerpen. Hierbij gaat het om het doorvertalen van rijks- en departementale kaders, maar ook om het verder inrichten, ontwikkelen en implementeren van HR-processen en het leveren van een bijdrage aan (strategische) planvorming. Daarnaast gaat het in de functie om vertegenwoordiging in (inter)departementale gremia op het terrein van HR en Organisatieontwikkeling en zal de organisatiebrede coördinatie van adviesprocessen in jouw handen liggen. Denk hierbij concreet aan het voorbereiden en agenderen van inhoudelijke onderwerpen richting het directieteam van Toeslagen en het daartoe schrijven van inhoudelijke stukken. Ook volg je de ontwikkelingen die van belang zijn voor de organisatie en adviseer je hierover in nauwe samenwerking met andere senior adviseurs van betreffende vakgebieden. Tenslotte ben je sparringpartner voor de directeur Bedrijfsvoering, de manager van HR & Organisatieontwikkeling en collega-beleidsadviseurs.

Dit team heeft een collega nodig die conceptueel sterk, maar ook hands-on en stressbestendig is: het directoraat-generaal is continu in beweging, een nieuwe organisatie, deze omgeving: daar voel jij je snel in thuis.

Een bijzondere baan, omdat...

 • Je actief bent in het hart van een directoraat-generaal dat volop in de belangstelling staat en dat de komende jaren een sterke ontwikkeling doormaakt.
 • Je werkt in een omgeving waarin verschillen in perspectief, achtergrond én inzicht een belangrijke rol spelen. Jouw verbindende kwaliteiten zijn elke dag weer van meerwaarde.
 • Je tijdens het hele proces intensief samenwerkt met collega’s om ervoor te zorgen dat voorstellen ook realiseerbaar en te beheren zijn.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt ruime ervaring in een vergelijkbare functie in een complexe en politiek-bestuurlijke (rijks)organisatie en met het adviseren op strategisch niveau.
 • Je bent organisatiesensitief en hebt gevoel voor krachten en verhoudingen. Je kunt je in verschillende posities en belangen inleven en je handelt daarnaar.
 • Zowel mondeling als schriftelijk ben je vaardig. Je hebt een vlotte pen en weet complexe informatie in een duidelijk boodschap te vertalen.
 • Je kunt goed omgaan met pieken in werkdruk en bewaart de rust en het overzicht, ook als het hectisch is.

Jouw competenties

 • omgevingsbewustzijn
 • netwerken
 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • oordeelsvorming

De afdeling - Directie Toeslagen
De Directie Bedrijfsvoering houdt zich bezig met het doorvertalen van het rijksbrede en departementale beleid en maakt het toepasbaar voor DG Toeslagen zodat management en medewerkers hun werkzaamheden zo optimaal mogelijk kunnen doen. De focus hierbij ligt op een effectieve en efficiënte inzet van de beschikbare mensen en middelen om de doelstellingen van DG Toeslagen te kunnen realiseren. Hierbij letten we onder andere op ontwikkeling, veiligheid, werkdruk en een goede balans tussen werk en privé.

De organisatie - Directoraat-generaal Toeslagen
Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dát is onze missie!

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Directoraat-generaal Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar?

Bij directoraat-generaal Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan. Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening voor burgers. Met medewerkers die weten hoe dat moet. Maatwerk waar kan. Toezicht waar moet.

Bijzonderheden
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op 3 oktober vinden de selectiegesprekken online plaats.
 • Mogelijk vindt er nog een 2e klikgesprek plaats op locatie.
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek voeren we ook weer online met jou.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren bij de Belastingdienst
Het sollicitatietraject bij de Belastingdienst loopt via onderstaande stappen. Hiermee willen we zoveel mogelijk te weten komen over jou, maar laten we je ook kennismaken met ons.

1. Sollicitatie + selectie
2. Voorselectietest
3. Sollicitatiegesprek
4. Assessment
5. Arbeidsvoorwaarden

Meer over de sollicitatieprocedure?

Neem contact op met Nicole Roquas, adviseur Werving & Selectie
Contact via Whatsapp
06 - 15 38 78 23

Meer over de vacature?
Neem contact op met Renze Haitsma, afdelingshoofd HR en Organisatieontwikkeling
Contact via Whatsapp
06 - 25 06 86 95

Solliciteer nu

Vacature details

Fulltime / parttime

Opleiding

Carrièreniveau

Dienstverband

Functiecategorie